Logo de Windroos
sluiten

Maak kennis met De Windroos


Wilt u dat uw kind gezien wordt? Dat u als ouder betrokken wordt bij het leerproces van uw kind? Dat kinderen, ouders en leerkrachten in gezamenlijkheid vorm geven aan de school?

2016-10-05_11.04.05

Wilt u dat onderwijs en opvang in hetzelfde gebouw plaatsvinden?

Wat bieden wij u en uw kind?

  • Een open, vriendelijke sfeer, waarin kinderen en ouders zich snel thuis voelen.
  • Daltononderwijs in ontwikkeling, waarin zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid in gebondenheid, samenwerken, effectief en doelmatig lesgeven en reflecteren op het eigen gedrag de basis vormen van onze school.
  • Opvang en onderwijs in één gebouw en volgens dezelfde uitgangspunten, namelijk de Daltonkernwaarden.
De essentie is dat wij willen dat kinderen gezien worden.

Onze visie

Zoals het een goede Daltonschool betaamt is onze visie in ontwikkeling. De essentie is dat wij willen dat kinderen gezien worden. Dat ze vertrouwen ervaren en zich veilig voelen op onze school. Dat ze steeds weer verrast worden door nieuwe activiteiten en ervaringen en dat ze veelzijdig onderwijs krijgen aangeboden. Daltononderwijs voorziet in al deze behoeften.

IMG-20160822-WA0000

IMG_0907

Door coöperatieve werkvormen in te zetten wordt het onderwijs een stuk effectiever.

Daltononderwijs op de Windroos

De Windroos is een Daltonschool in opleiding. Dit betekent dat wij 5 jaar de tijd hebben om te werken aan het invoeren van onderstaande kernwaarden.

  1. Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid
  2. Samenwerking
  3. Zelfstandigheid
  4. Effectiviteit en doelmatigheid
  5. Reflectie

De kinderen krijgen stapsgewijs de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan zijn op het gebied van de inhoud van de taak, de werkplek of de tijdsduur. 

Lees meer >

Bij ons in de klas

IMG-20160822-WA0000

teamfoto

Het team

De ouderraad leden stellen zich voor

Bekijk hier hoe onze ouderraad leden zich voorstellen.

Lees meer >

Foto_OR

MR basisschool de Windroos Mijdrecht

De MR

Graag stellen wij als MR leden onszelf aan u voor. De medezeggenschapsraad heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven over lopende zaken binnen de school. Op diverse onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs.

Lees meer >

Wat kunt u doen als u geïnteresseerd bent in onze school?

Een afspraak maken met de directeur Paulien Burgering voor een rondleiding.

U kunt dit doen via de mail: directie@dewindroosmijdrecht.nl of telefonisch via telefoonnummer 0297-256393.

2O3A5415-_Paulien_Burgering_Directie

Maak een afspraak met Paulien voor een kennismakingsgesprek.