Logo de Windroos
sluiten

Daltononderwijs op de Windroos


Daltononderwijs bestaat uit de onderstaande kernwaarden

  • Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit en doelmatigheid
  • Reflectie 

Lees meer >

Stapsgewijs worden de kernwaarden zichtbaar in onze school.

Daltonschool in opleiding

De Windroos is een Daltonschool in opleiding. Dit betekent dat wij 5 jaar de tijd hebben om te werken aan het invoeren van bovenstaande kernwaarden. In die tijd volgen de leerkrachten een opleiding om daltonleerkracht te worden. En wordt er ook gewerkt aan nascholing op teamniveau. De directeur heeft de opleiding Daltondirecteur gevolgd en neemt elk jaar deel aan een tweedaagse om de kennis up to date te houden. De school is lid van de Nederlandse Daltonvereniging en neemt deel aan regiobijeenkomsten om kennis en ervaringen met andere Daltonscholen te delen en inspiratie op te doen. Stapsgewijs worden bovenstaande kernwaarden zichtbaar in onze school.

dag_van_de_leraar

20160822_123824

Er wordt gewerkt met een takenbord of met taakbrieven om de zelfstandigheid te bevorderen.

Activiteiten, werkwijze en gedrag

Hieronder een indruk van activiteiten, werkwijzen en gedrag dat zichtbaar wordt naarmate wij meer ervaring opdoen. In een later stadium zal dit terug te vinden zijn in een Daltonboek, dat ter inzage zal liggen op de school.

Op de Windroos wordt er gewerkt met een takenbord of met taakbrieven om de zelfstandigheid te bevorderen.  Doelen worden benoemd om de kinderen zicht te geven op waar ze mee bezig zijn. Tijdens de evaluatiemomenten wordt er individueel of samen gekeken of het doel behaald is. Daarnaast wordt er individueel of gezamenlijk gereflecteerd om te bekijken wat de reden is dat het doel al dan niet behaald is en wat er nog moet gebeuren om de volgende keer het doel wel te behalen.

Door coöperatieve werkvormen in te zetten wordt het onderwijs een stuk effectiever.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

De kinderen krijgen stapsgewijs de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan zijn op het gebied van de inhoud van de taak, de werkplek of de tijdsduur. Zichtbaar in het gebouw zijn de verschillende werkeilanden waar kinderen alleen of met een groepje zelfstandig aan het werk kunnen.

Door coöperatieve werkvormen in te zetten wordt het onderwijs een stuk effectiever. In korte tijd leren de kinderen veel van en met elkaar. Mix en ruil is zo’n werkvorm die u regelmatig tegen zult komen.

Door gebruik te maken van een stoplicht leren de kinderen dat ze niet altijd bij de leerkracht terecht kunnen en zelfstandig naar oplossingen moeten zoeken.

Door het werken met circuitvormen, uitdagend materiaal en gedifferentieerde instructie proberen we niet alleen effectief met onze tijd om te gaan maar ook de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen hoog te houden.

Het werken met een maatje of in groepjes is een manier voor onze school om te leren samenwerken.

20160913_142011

2O3A5354-Teamfoto_De_Windroos

Historie Daltononderwijs

Het Daltononderwijs is opgezet door Helen Parkhurst.  
Zij ontdekte door te experimenteren een manier om kinderen individueler te begeleiden en te differentiëren in het lesaanbod. Kinderen leerden bij haar zelfstandig werken, hoe ze elkaar konden helpen en hoe ze hun eigen verantwoordelijkheid konden nemen. Door het lesaanbod goed af te stemmen op wat de kinderen nodig hadden zorgde ze ervoor dat ze zelfvertrouwen kregen, creatief werden, initiatiefrijk, sociaal en maatschappelijk betrokken bij anderen. Haar uitgangspunt was: kinderen zijn actief, willen werken en leren. Als leerkracht moet ik ervoor zorgen dat de leeromgeving zodanig is ingericht dat de kinderen hun leergierigheid behouden, actief betrokken zijn bij het leerproces en ervaringen opdoen in samenleven, samenwerken en leren.

Pas dan krijg je kinderen die zelfbewust, actief en kritisch hun plek in de samenleving kunnen innemen.

Wlt u meer weten over het Daltononderwijs dan kunt u dat vinden op de website van de Nederlandse Daltonvereniging