Logo de Windroos
sluiten

De kernwaarden van het Daltononderwijs


De Windroos is een Daltonschool in opleiding. Dit betekent dat wij 5 jaar de tijd hebben om te werken aan het invoeren van onderstaande kernwaarden.

Daltononderwijs bestaat uit de onderstaande kernwaarden

  • Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit en doelmatigheid
  • Reflectie 

Vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid

In een Daltonschool krijgen kinderen vrijheid. Vrijheid om te werken aan taken, om te leren wat ze graag willen leren, om initiatieven te nemen, om samen te werken en om zelfstandig aan de slag te gaan.  Bij het geven van die vrijheid handelt een leerkracht vanuit het vertrouwen dat hij in de leerling heeft. Die vrijheid is gebonden aan grenzen. Er wordt het kind geleerd te leren omgaan met die vrijheid.  Stukje bij beetje verantwoordelijkheid te leren dragen voor hetgeen van hem gevraagd wordt.

Samenwerking

Een mens is niets zonder een ander. Van een ander kan hij leren. Door samen te werken ontdekt een kind wie hij is, welke talenten en kwaliteiten hij bezit en hoe een ander een aanvulling kan zijn op die talenten en kwaliteiten. Door samen te werken kun je meer ontdekken en presteren.  Een team leren zijn, het werken met een maatje is van wezenlijk belang om te komen tot betere prestaties.

Zelfstandigheid

Door te leren zelfstandig om te gaan met taken en activiteiten krijgt het kind plezier in het leren. Alles wat een kind zelfstandig uit kan voeren vergroot zijn gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de kwaliteit van zijn leven.

Door zelfstandig te leren nadenken, leert het kind beslissingen nemen en een eigen mening te vormen. Dit is van onschatbare waarde om als mens in de samenleving te kunnen functioneren.

Effectiviteit en doelmatigheid

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.

Door te werken met doelen begrijpt een kind waar het naar toe werkt. Door dit effectief te doen geeft het voldoening en ruimte en tijd om nog meer te leren en te ontdekken.

Reflectie

Het kritisch bekijken van je eigen werk, gedrag en handelen is een basishouding op een Daltonschool. Een kind dat dit leert, komt regelmatig tot nieuwe inzichten over zichzelf, het werk en zijn omgeving. Dit helpt hem om steeds beter in staat te zijn, zijn omgeving te leren kennen, te ontdekken wat belangrijk is, nieuwe ervaringen op te doen en deskundiger te worden.  Het kind groeit, wordt vindingrijker en leer te genieten van zichzelf, anderen en hetgeen hij presteert.

Borging

Om bovenstaande 5 kernwaarden te kunnen realiseren is het van belang om regelmatig te reflecteren en te evalueren wat we gedaan hebben en hoe we in ons onderwijs staan.  Daardoor groeien we als school en als team. Dit noemen we borgen. Door onze beleidsplannen bij te stellen en ons Daltonboek inhoud en vorm te geven borgen we deze vorm van onderwijs.