Logo de Windroos
sluiten

Medezeggenschapsraad


MR basisschool de Windroos Mijdrecht

MR De Windroos 2017-2018

De medezeggenschapsraad heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven over lopende zaken binnen de school. Op diverse onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit is vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs.

Claudia Meijer (oudergeleding, aspirant-lid)

Mijn naam is Claudia Meijer, moeder van Inoa in groep 3.
Tevens heb ik een zoon van 14 , die met veel plezier de Twistvliedschool heeft doorlopen en nu op het Veenlanden zit. Ik loop dus al geruime tijd mee op het schoolplein .
Deze ervaring wil ik graag gebruiken om het voor onze kinderen en ons als ouders een prettige schoolervaring te maken.
Spreek me gerust aan met ideeën of vragen, zodat we met elkaar De Windroos kunnen laten groeien.

Monique Ponder (teamgeleding)

Mijn naam is Monique Ponder en ik ben de juf van groep 1/2 A.
Ik  ben getrouwd, woon in Mijdrecht en heb 2 volwassen zonen. Ik werk al 31 jaar (Twistvliedschool) in het onderwijs en doe dat nog steeds met heel veel plezier en passie. In de MR is het goed om samen met ouders te kijken naar alle aspecten die bij het onderwijs van belang zijn. Zo kunnen we samen werken om de Windroos een succesvolle en gezellige school te laten zijn! 

Valerie Leliveld (teamgeleding)

Ik ben Valerie Leliveld en werk fulltime in groep 6. Dit doe ik met enorm veel plezier. Vorig schooljaar ben ik lid geworden van de MR, omdat ik graag nauw betrokken wilde zijn bij het fusieproces. Dit jaar wil ik graag meedenken over het beleid op onze nieuwe school de Windroos. Ik zal mijn kwaliteiten zo goed mogelijk inzetten voor het team, de ouders en de kinderen.  

Irma van Eeken (teamgeleding, secretaris MR)

Mijn naam is Irma van Eeken. Namens het team zit ik in de MR van de Windroos. Ik ben intern begeleider op school, en vervang juf Patricia in groep ½ op een aantal woensdagen. Inmiddels ben ik 20 jaar werkzaam in het onderwijs. De ontwikkeling van de Windroos naar een Daltonschool is een mooie, nieuwe uitdaging. Ik ben blij dat ik als teamlid mijn steentje kan bijdragen aan deze ontwikkeling. Ik ben moeder van twee kinderen, en vind het heerlijk om met man en kinderen van alles te ondernemen: musea bezoeken, genieten van wandelingen in de natuur, lekker sporten of gezamenlijk thuis een gezelschapsspel te spelen. Het waardevolle van de MR vind ik dat ouders en teamleden gezamenlijk meedenken over de ontwikkeling van de nieuwe school.  

Jeannette van der Sloot (oudergeleding)

Ik ben Jeannette van der Sloot en woon samen met Wido en Twan. Twan zit nu in groep 5. Naast het moeder zijn, heb ik een hele leuke baan bij een bedrijf in Aalsmeer op de HR- afdeling. Nu De Windroos gestart is, vind ik het een goed moment om zitting te nemen in de MR. Ik hoop als ouder, voor de kinderen en ouders een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een leuke, fijne en goede school. 

Fredericke Hannes (oudergeleding)

Ik ben Fredericke Hannes, getrouwd met Kai de Bruin en moeder van Minke (groep 1) en Noud (1,5 jaar). Daarnaast werk ik als research analist bij Deltares, waar ik microbiologisch onderzoek doe naar bodem- en grondwatersystemen. 
Dit wordt het eerste jaar van de Windroos en ook mijn eerste jaar als ouder van een kind in het basisonderwijs. Omdat ik als ouder geen geschiedenis heb bij één van de oorspronkelijke scholen, leek mij het juist een goed moment om zitting te nemen in de MR. Met een open en kritische instelling zal ik de standpunten van de ouders vertegenwoordigen. Op deze manier draag ik graag bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en sfeer van de school. Ik verheug mij er echt op om de komende periode mee te denken met het beleid van de nieuwe school. 

Letteke Aerts (oudergeleding, voorzitter MR)

Mijn naam is Letteke Aerts (37 jaar) en ik ben getrouwd met Emerson Aerts. Ik ben moeder van Sascha (groep 3) en Tom (KDV Kaka). Met veel plezier ben ik daarnaast juf van groep 7 op een basisschool in Uithoorn. In mijn vrije tijd houd ik van lekker koken, hardlopen, zwemmen en leuke dingen doen met ons gezin. In 2014 ben ik toegetreden tot de MR, omdat ik graag namens de oudergeleding van de MR wat meer voor de school wilde betekenen. Ik heb eerst meegedraaid als aspirant lid; het laatste jaar op de Twistvliedschool vervulde ik de rol van secretaris. Ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging op de Windroos; met elkaar zorgen voor een fijne schooltijd voor de kinderen. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen / opmerkingen? Spreek ons gerust aan op het schoolplein! Wij zijn ook te bereiken via de mail: MR@dewindroosmijdrecht.nl